Prosvetno-kulturni zbor

22. seja - 16. junija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971

Prosvetno-kulturni zbor

22. seja - 16. junija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28071
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 22. seja - 16. junija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 22. seja - 16. junija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=236) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=236) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=236) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 21. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=237) ---- 2. Predlog amandmajev XX do XL k zvezni ustavi (#page=237) ---- 3. Problematika dramskih in opernih gledališč v Sloveniji (#page=250) ---- 4. Osnutek zakona o gledališki dejavnosti (#page=253) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi združenja višjih in visokih šol v Ljubljani (#page=255) ---- 6. Športna rekreacija in turizem na Slovenskem (#page=256) ---- 7. Predlog odločitve o soglasju k imenovanju ravnatelja inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani (#page=265) ---- 8. Predlog odločitve o soglasju k imenovanju direktorja inštituta za elektroniko in vakuumsko tehniko v Ljubljani (#page=265) ---- 9. Poslanska vprašanja (#page=265)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-06-16
  • dcterms:license