Prosvetno-kulturni zbor

21. seja - 1. junija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971

Prosvetno-kulturni zbor

21. seja - 1. junija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28070
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 21. seja - 1. junija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 21. seja - 1. junija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=193) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=193) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=193) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 20. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=194) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=194) ---- 3. Predlog programa za razvoj zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=197) ---- 4. Koncepcija razvoja slovenskega knjižničarstva in predlog nove organizacije splošne izobraževalne knjižnične mreže v Sloveniji (#page=200) ---- 5. Predlog zakona o obveznem pošiljanju tiskov (#page=213) ---- 6. Osnutek zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (#page=213) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 5-dnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji (#page=221) ---- 8. Predlog zakona o strokovnih naslovih (#page=231) ---- 9. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnikov SR Slovenije v skupščini izobraževalne skupnosti SR Slovenije (#page=233) ---- 10. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svetu inštituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani (#page=234) ---- 11. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svetu zavoda za spomeniško varstvo SR Slovenije (#page=234)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-06-01
  • dcterms:license