Republiški zbor

27. seja - 16. junija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971

Republiški zbor

27. seja - 16. junija 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28066
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 27. seja - 16. junija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
   • Republiški zbor
   • 27. seja - 16. junija 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 14, Seje od 1. VI. 1971 do 30. VI. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=5) ---- 2. Uvodna obrazložitev predloga ustavnih amandmajev XX do XLII k zvezni ustavi (skupno z gospodarskim, prosvetno-kulturnim in socialno-zdravstvenim zborom) (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 26. seje republiškega zbora (#page=20) ---- 2. Predlog amandmajev XX do XLII k zvezni ustavi (#page=20) ---- 3. Organizacija in strokovna usposobljenost bolnišnic v SR Sloveniji (#page=24) ---- 4. Predlog odloka o začasnem finančnem načrtu posebnega računa o sredstvih SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za leto 1971 (#page=32) ---- 5. Osnutek zakona o konverziji investicijskih kreditov za investicije časopisnega in grafičnega podjetja »Delo« v Ljubljani (#page=37) ---- 6. Osnutek zakona o konverziji investicijskih kreditov za modernizacijo železniških prog Zidani most-Šentilj ter Koper-Prešnica-Divača (#page=58) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 5-dnevnem delovnem tednu v SR Sloveniji (#page=59) ---- 8. Poslanska vprašanja (#page=60) ---- 9. Volitve in imenovanja (#page=68)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-06-16
  • dcterms:license