Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970

Priloge

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28032
  • dcterms:title
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970
   • Priloge
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • Priloge -- 1. Pismena vprašanja poslancev (#page=280) -- 2. Predlog sklepa o realizaciji nekaterih vprašanj na področju kmetijstva (#page=286) ---- Mnenje prosvetno-kulturnega zbora (#page=293) ---- Poročila (#page=293) -- 3. Osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu (#page=300) ---- Obrazložitev (#page=301) ---- Poročila (#page=303) -- 4. Predlog za izdajo zakona o prispevku SR Slovenije stabilizacijskemu skladu za pospeševanje živinoreje (#page=305) ---- Poročila (#page=306) -- 5. Osnutek sklepa in priporočila o vprašanjih, ki so pomembna za nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji (#page=309) ---- Poročila (#page=315) -- 6. Predlog za izdajo zakona o strokovnih naslovih (#page=318) ---- Poročila (#page=319) -- 7. Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1969 (#page=321) ---- Obrazložitev (#page=321) ---- Poročila (#page=321) -- 8. Predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1970 (#page=322) ---- Obrazložitev (#page=322) ---- Poročila (#page=323) -- 9. Predlog odloka o spremembah to dopolnitvah finančnega programa za sofinanciranje graditve osnovne šole Veržej (#page=324) ---- Obrazložitev (#page=325) ---- Poročila (#page=330) -- 10. Predlog odloka o finančnem programu financiranja graditve študentskega stanovanjskega stolpiča III v Mariboru (#page=332) ---- Obrazložitev (#page=333) ---- Poročila (#page=334) -- 11. Predlog odloka o dopolnitvi finančnega programa za financiranje razširitve strokovne šole za notranje zadeve v Ljubljani-Tacen (#page=335) ---- Obrazložitev (#page=336) ---- Poročila (#page=339) -- 12. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje adaptacije poslopij in ureditve centralne kurjave v vzgojnem zavodu Slivnica pri Mariboru (#page=340) ---- Obrazložitev (#page=341) ---- Poročila (#page=342) -- 13. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje nakupa stanovanj za vzgojitelje in ureditve centralne kurjave v dekliškem vzgajališču Višnja gora (#page=343) ---- Obrazložitev (#page=344) ---- Poročila (#page=346) -- 14. Predlog odloka o dopolnitvah finančnega programa za financiranje nadaljevanje adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti (#page=347) ---- Obrazložitev (#page=347) ---- Poročila (#page=350) -- 15. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti (#page=353) ---- Obrazložitev (#page=354) ---- Poročila (#page=356) -- 16. Osnutek izhodišč za resolucijo o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji (#page=358) ---- Aneks k osnutku izhodišč (#page=375) ---- Poročila (#page=376) -- 17. Predlog zakona o geodetski službi (#page=380) ---- Obrazložitev (#page=386) ---- Poročila (#page=388) -- 18. Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj radijskega prometa (#page=389) ---- Obrazložitev (#page=390) ---- Poročila (#page=392) -- 19. Predlog za izdajo zakona o javnih cestah (#page=394) ---- Poročila (#page=415) -- 20. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu (#page=419) ---- Obrazložitev (#page=420) ---- Poročila (#page=421) -- 21. Predlog zakona o spremembah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=422) ---- Obrazložitev (#page=422) ---- Poročila (#page=422) -- 22. Predlog zakona o spremembah zakona o Prešernovem skladu (#page=424) ---- Obrazložitev (#page=424) ---- Poročila (#page=425) -- 23. Osnutek zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (#page=425) ---- Obrazložitev (#page=427) ---- Poročila (#page=428) -- 24. Predlog za izdajo zakona o filmskem prispevku (#page=429) ---- Poročila (#page=431) -- 25. Predlog odloka o imenovanju sedmih predstavnikov SR Slovenije v skupščino izobraževalne skupnosti SR Slovenije (#page=434) ---- Obrazložitev (#page=435) -- 26. Predlog odloka o razrešitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani (#page=437) ---- Obrazložitev (#page=437) -- 27. Predlog odloka o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani (#page=437) ---- Obrazložitev (#page=438) -- 28. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru (#page=438) ---- Obrazložitev (#page=443) -- 29. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega, sodišča v Novi Gorici (#page=445) ---- Obrazložitev (#page=448) -- 30. Seznam govornikov (#page=452)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-01-01
  • dcterms:license