Prosvetno-kulturni zbor

11. seja - 11. maja 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970

Prosvetno-kulturni zbor

11. seja - 11. maja 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28030
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 11. seja - 11. maja 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 11. seja - 11. maja 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=188) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=188) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 10. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=189) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=189) ---- 3.Predlog odloka o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1969 in predlog odloka o soglasju k finančnemu načrtu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1970 (#page=203) ---- 4. Predlog zakona o višji šoli za organizacijo dela v Kranju (#page=216) ---- 5. Osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov študijskim knjižnicam (#page=220) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o strokovnih naslovih (#page=228) ---- 8. Predlog odloka o dopolnitvah finančnega programa za financiranje nadaljevanja graditve fakultete za strojništvo v Ljubljani (#page=228) ---- 9. Predlog odloka o dopolnitvah finančnega programa za financiranje nadaljevanja graditve fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani (#page=233) ---- 10. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah finančnega programa za sofinanciranje graditve osnovne šole Veržej (#page=234) ---- 11. Predlog odloka o dopolnitvah odloka o finančnem programu za financiranje razširitve strokovne šole za notranje zadeve Ljubljana-Tacen (#page=235) ---- 12. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje graditve študentskega stanovanjskega stolpiča III v Mariboru (#page=235) ---- 13. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje adaptacije poslopij in ureditve centralne kurjave v vzgojnem zavodu Slivnica pri Mariboru (#page=237) ---- 14. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje nakupa stanovanj za vzgojitelje in ureditev centralne kurjave v dekliškem vzgajališču Višnja gora (#page=238) ---- 15. Predlog odloka o dopolnitvah finančnega programa za financiranje nadaljevanja graditve inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko univerze v Ljubljani (#page=238) ---- 16. Predlog odloka o dopolnitvah finančnega programa za financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti (#page=239) ---- 17. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti Novi trg 3 in 5 (#page=240) ---- 18. Predlog odloka o dopolnitvah finančnega programa za financiranje nadaljevanja graditve Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani (#page=240) ---- 19. Mnenje k predlogu za izvolitev podpredsednika izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=243) ---- 20. Mnenje k predlogu odloka o imenovanju sedmih predstavnikov SR Slovenije v skupščino izobraževalne skupnosti SR Slovenije (#page=244)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-05-11
  • dcterms:license