Gospodarski zbor

13. seja - 15. maja 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970

Gospodarski zbor

13. seja - 15. maja 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28029
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 13. seja - 15. maja 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970
   • Gospodarski zbor
   • 13. seja - 15. maja 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=146) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=146) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 11. seje gospodarskega zbora (#page=147) ---- 2. Aktualna problematika na področju kmetijstva v SR Sloveniji skupna obrazložitev z republiškim zborom (#page=147) ---- 3. Osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu (#page=156) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o prispevku SR Slovenije stabilizacijskemu skladu za pospeševanje živinoreje z osnutkom zakona (#page=158) ---- 5. Poročilo o javni razpravi o dosedanji in bodoči ureditvi gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji z osnutkom sklepov in priporočil (#page=162) ---- 6. Poslanska vprašanja (#page=179)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-05-15
  • dcterms:license