Republiški zbor

14. seja - 29. maja 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970

Republiški zbor

14. seja - 29. maja 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28028
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 14. seja - 29. maja 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970
   • Republiški zbor
   • 14. seja - 29. maja 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=108) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=108) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 13. seje republiškega zbora (#page=108) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=109) ---- 3. Osnutek izhodišč za resolucijo o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva v Sloveniji (#page=119) ---- 4. Predlog zakona o geodetski službi (#page=132) ---- 5. Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj radijskega prometa (#page=133) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o javnih cestah (#page=133) ---- 7. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o srednjem šolstvu (#page=143) ---- 8. Predlog zakona o spremembah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=143) ---- 9. Predlog zakona o spremembah zakona o Prešernovem skladu (#page=144) ---- 10. Osnutek zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval (#page=144) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o filmskem prispevku (#page=144) ---- 12. Volitve in imenovanja (#page=145)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-05-29
  • dcterms:license