Republiški zbor

13. seja - 15. maja 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970

Republiški zbor

13. seja - 15. maja 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28027
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 13. seja - 15. maja 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970
   • Republiški zbor
   • 13. seja - 15. maja 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 6, Seje od 1. V. 1970 do 31. V. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 12. seje republiškega zbora (#page=7) ---- 2. Aktualna problematika na področju kmetijstva skupna obrazložitev z gospodarskim zborom (#page=7) ---- 3. Osnutek zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu (#page=45) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o prispevku SR Slovenije stabilizacijskemu skladu za pospeševanje živinoreje z osnutkom zakona (#page=48) ---- 5. Osnutek sklepa in priporočil o vprašanjih, ki so pomembna za nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji (#page=52) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o strokovnih naslovih (#page=70) ---- 7. Zaključni račun sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1969 (#page=70) ---- 8. Finančni načrt sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti za leto 1970 (#page=70) ---- 9. Predlog odloka o dopolnitvah finančnega programa za financiranje nadaljevanja graditve fakultete za strojništvo v Ljubljani (#page=79) ---- 10. Predlog odloka o dopolnitvah finančnega programa za financiranje nadaljevanja graditve inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko univerze v Ljubljani (#page=97) ---- 11. Predlog odloka o dopolnitvah finančnega programa za financiranje nadaljevanja graditve fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani (#page=97) ---- 12. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah finančnega programa za sofinanciranje graditve osnovne šole Vržej (#page=98) ---- 13. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje graditve študentskega stanovanjskega stolpiča III v Mariboru (#page=98) ---- 14. Predlog odloka o dopolnitvah finančnega programa za financiranje razširitve strokovne šole za notranje zadeve Ljubljana-Tacan (#page=99) ---- 15. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje adaptacije poslopij in ureditve centralne kurjave v vzgojnem zavodu Slivnica pri Mariboru (#page=99) ---- 16. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje nakupa stanovanj za vzgojitelje in ureditev centralne kurjave v dekliškem vzgajališču Višnja gora (#page=100) ---- 17. Predlog odloka o dopolnitvah finančnega programa za financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti (#page=100) ---- 18. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja adaptacije poslopij Slovenske akademije znanosti in umetnosti (#page=102) ---- 19. Predlog odloka o dopolnitvah finančnega programa za financiranje nadaljnje graditve Drame Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani (#page=102) ---- 20. Volitve in imenovanja (#page=106)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-05-15
  • dcterms:license