Organizacijsko-politični zbor

42. seja - 16. junija 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. V. 1967 do 30. VI. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28002
  • dcterms:title
   • Organizacijsko-politični zbor
   • 42. seja - 16. junija 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. V. 1967 do 30. VI. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=282) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=282) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 41. seje organizacijsko-političnega zbora (#page=282) ---- 2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1966 (#page=283) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o sanitarni inšpekciji v SR Sloveniji (#page=288) ---- 4. Razprava o poročilu o uveljavljanju zakona o izvrševanju vzgojnih ukrepov (#page=291) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve objektivov zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Ljubljani (#page=300) ---- 6. Ustanovitev in imenovanje začasnih odborov organizacijsko-političnega zbora (#page=301)
  • dcterms:date
   • 1967-06-16
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-06-16
  • dcterms:license