Organizacijsko-politični zbor

41. seja - 9. maja 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. V. 1967 do 30. VI. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28001
  • dcterms:title
   • Organizacijsko-politični zbor
   • 41. seja - 9. maja 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. V. 1967 do 30. VI. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=274) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=274) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 40. seje organizacijsko-političnega zbora (#page=274) ---- 2. Razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o verifikaciji mandatov novo izvoljenih poslancev (#page=275) ---- 3. Slovesna izjava novo izvoljenih poslancev (#page=277) ---- 4. Izvolitev predsednika in podpredsednika zbora (#page=277) ---- 5. Dopolnitev stalnega odbora in komisije organizacijsko-političnega zbora (#page=278) ---- 6. Izvolitev oziroma dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije (#page=280) ---- 7. Sprememba sestave komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika organizacijsko-političnega zbora ter sprememba sestave komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije (#page=280)
  • dcterms:date
   • 1967-05-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-05-09
  • dcterms:license