Socialno-zdravstveni zbor

33. seja - 19. junija 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. V. 1967 do 30. VI. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28000
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 33. seja - 19. junija 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. V. 1967 do 30. VI. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=247) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=247) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=247) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 32. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=248) ---- 2. Obravnava poročila o poslovanju socialnega zavarovanja delavcev v SR Sloveniji za leto 1966 (#page=248) ---- 3. Obravnava poročila o poslovanju zdravstvenega zavarovanja kmetov v letu 1966 (#page=254) ---- 4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra (#page=257) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne (#page=261) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o soglasju k določitvi stopnje posebnega prispevka za otroški dodatek za kritje primanjkljaja, nastalega v letu 1966 (#page=265) ---- 7. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnih odborov socialno-zdravstvenega zbora (#page=266) ---- 8. Poslanska vprašanja (#page=267)
  • dcterms:date
   • 1967-06-19
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-06-19
  • dcterms:license