Socialno-zdravstveni zbor

32. seja - 9. maja 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. V. 1967 do 30. VI. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27999
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 32. seja - 9. maja 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. V. 1967 do 30. VI. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=239) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=239) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 31. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=239) ---- 2. Razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o verifikaciji mandatov novo izvoljenih poslancev (#page=239) ---- 3. Slovesna izjava novo izvoljenih poslancev (#page=241) ---- 4. Izvolitev predsednika in podpredsednika zbora (#page=242) ---- 5. Dopolnitev stalnega odbora in komisije socialno-zdravstvenega zbora (#page=243) ---- 6. Dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije (#page=244) ---- 7. Sprememba sestava komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika socialno-zdravstvenega zbora (#page=246)
  • dcterms:date
   • 1967-05-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-05-09
  • dcterms:license