Republiški zbor

47. seja - 30. junija 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. V. 1967 do 30. VI. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27994
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 47. seja - 30. junija 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. V. 1967 do 30. VI. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=62) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=62) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 46. seje republiškega zbora (#page=65) ---- 2. Obravnava družbeno-gospodarskega razvoja SR Slovenije v prvih petih mesecih letošnjega leta (#page=65) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju skupnosti cestnih podjetij (#page=94) ---- 4. Obravnava nekaterih problemov s področja socialnega zavarovanja delavcev in zdravstvenega zavarovanja kmetov (#page=98) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra (#page=116) ---- 6. Volitve, imenovanja in razrešitve (#page=120) ---- 7. Poslanska vprašanja (#page=135)
  • dcterms:date
   • 1967-06-30
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-06-30
  • dcterms:license