Republiški zbor

46. seja - 8. junija 1967

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. V. 1967 do 30. VI. 1967

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1967 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27993
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 46. seja - 8. junija 1967
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. V. 1967 do 30. VI. 1967
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=20) ---- 2. Govor predsednika republiškega zbora dr. Joža Vilfana v zvezi z izjavo predsednika republike ob izbruhu sovražnosti na Srednjem vzhodu (#page=20) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=21) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 45. seje republiškega zbora (#page=21) ---- 2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1966 (#page=22) ---- 3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne (#page=27) ---- 4. Obravnava in sklepanje o soglasju k sklepu o uvedbi posebnega prispevka za kritje primanjkljaja v skladu otroškega dodatka za leto 1966 (#page=30) ---- 5. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve objektov zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Ljubljani (#page=38) ---- 6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o štipendijah in posojilih za izobraževanje (#page=39) ---- 7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (#page=42) ---- 8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa (#page=47) ---- 9. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o sanitarni inšpekciji v SR Sloveniji (#page=54) ---- 10. Razrešitve, imenovanja in volitve (#page=56) ---- 11. Poslanska vprašanja (#page=59)
  • dcterms:date
   • 1967-06-08
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1967-06-08
  • dcterms:license