Skupna seja vseh zborov

4. seja - 8. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Skupna seja vseh zborov

4. seja - 8. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27989
  • dcterms:title
   • Skupna seja vseh zborov
   • 4. seja - 8. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
   • Skupna seja vseh zborov
   • 4. seja - 8. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=443) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=443) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 3. skupne seje vseh zborov (#page=443) ---- 2. Razrešitev podpredsednika skupščine SR Slovenije, predsednika komisije za volitve in imenovanja in predsednika komisije za državno varnost (#page=444) ---- 3. Izvolitev podpredsednika skupščine SR Slovenije (#page=444)
  • dcterms:date
   • 1972-06-08
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-06-08
  • dcterms:license