Zasedanje delegatov občin

22. zasedanje - 5. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Zasedanje delegatov občin

22. zasedanje - 5. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27988
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 22. zasedanje - 5. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
   • Zasedanje delegatov občin
   • 22. zasedanje - 5. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=408) ---- 2. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=408) -- Dnevni red ---- 1. Ocena gospodarskih razmer v SR Sloveniji in predlog zaključkov ter ukrepov (#page=408) ---- 2. Navzočnost delegatov (#page=419) ---- 3. Osnutek zakona o notranjih zadevah (#page=420) ---- 4. Osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih (#page=430) ---- 5. Informacija o problematiki cene kruha (#page=440) ---- Skupna seja vseh zborov (#page=443)
  • dcterms:date
   • 1972-06-05
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-06-05
  • dcterms:license