Enotni zbor delovnih skupnosti

18. seja - 8. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Enotni zbor delovnih skupnosti

18. seja - 8. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27986
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 18. seja - 8. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 18. seja - 8. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=346) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=346) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 17. seje enotnega zbora delovnih skupnosti (#page=347) ---- 2. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1971 (#page=347) ---- 3. Poročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov in splošnih družbenih dogovorov z zaključki in predlogi predstavnikov, podpisnikov družbenega dogovora (#page=355) ---- 4. Predlog zatona o vračanju, oprostitvi plačevanja in uporabi depozita pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije (#page=367) ---- 5. Predlog sklepa o najetju posojila pri narodni banki Jugoslavije v znesku 244 milijonov 220 tisoč dinarjev (#page=369)
  • dcterms:date
   • 1972-06-08
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-06-08
  • dcterms:license