Socialno-zdravstveni zbor

31. seja - 15. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Socialno-zdravstveni zbor

31. seja - 15. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27985
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 31. seja - 15. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 31. seja - 15. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=321) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=321) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=321) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 30. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=322) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=322) ---- 3. Stališča o realizaciji družbenega dogovora za financiranje zdravstvenega varstva v letu 1972 (#page=330) ---- 4. Poročilo o poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev v letu 1971 (#page=332) ---- 5. Poročilo o poslovanju skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov v letu 1971 (#page=332) ---- 6. Informacija o stanju zdravil in sanitetnega materiala na tržišču (#page=334) ---- 7. Poročilo o družbeni skrbi za otroke, motene v telesnem in duševnem razvoju, ter ugotovitve, stališča in sklepi republiške skupnosti otroškega varstva (#page=335) ---- 8. Izvajanje sklepov in priporočil skupščine SR Slovenije za izboljšanje krvodajalske dejavnosti v SR Sloveniji (#page=340) ---- 9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah, poslovnika skupščine SR Slovenije (#page=342) ---- 10. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=344) ---- 11. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije (#page=345)
  • dcterms:date
   • 1972-06-15
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-06-15
  • dcterms:license