Socialno-zdravstveni zbor

30. seja - 5. maja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Socialno-zdravstveni zbor

30. seja - 5. maja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27984
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 30. seja - 5. maja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 30. seja - 5. maja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=285) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=285) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=285) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 29. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=286) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=286) ---- 3. Poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v 1971. letu (#page=290) ---- 4. Problematika preskrbe z zdravili in sanitetnim materialom (#page=297) ---- 5. Akti republiške skupnosti otroškega varstva (#page=308) ---- 6. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnostih otroškega varstva in financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji (#page=311) ---- 7. Predlog zakona o uskladitvi akta o ustanovitvi zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate (#page=311) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o delovno varstvenem zavodu za invalide Ponikve (#page=315) ---- 9. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije (#page=316) ---- 10. Osnutek zakona o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=318) ---- 11. Osnutek odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije (#page=319) ---- 12. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti v svet zavoda za duševno bolne Hrastovec in o določitvi delovnih in drugih organizacij, ki delegirajo svojega predstavnika v ta svet (#page=319) ---- 13. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov družbene skupnosti v svete zdravstvenih delovnih organizacij in o določitvi samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti, ki delegirajo svoje predstavnike v te svete (#page=320)
  • dcterms:date
   • 1972-05-05
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-05-05
  • dcterms:license