Prosvetno-kulturni zbor

32. seja - 14. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Prosvetno-kulturni zbor

32. seja - 14. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27983
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 32. seja - 14. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 32. seja - 14. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=256) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=256) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=257) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 31. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=257) ---- 2. Informacija o končanem delu pri enciklopediji Jugoslavije (#page=257) ---- 3. Osnutek zakona o obveznem pošiljanju tiskov (#page=258) ---- 4. Statut Prešernovega sklada (#page=260) ---- 5. Osnutek zakona o telesnokulturnih skupnostih (#page=260) ---- 6. Osnutek zakona o sredstvih za financiranje telesnokulturnih dejavnosti v SR Sloveniji (#page=268) ---- 7. Zaključni račun sklada Borisa Kidriča za leto 1971 (#page=269) ---- 8. Finančni načrt sklada Borisa Kidriča za leto 1972 (#page=271) ---- 9. Predlog odloka o financiranju gradnje objekta B visoke ekonomske komercialne šole v Mariboru iz republiških sredstev (#page=273) ---- 10. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije (#page=275) ---- 11. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije, in o razmerjih med Zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=277) ---- 12. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije (#page=278) ---- 13. Poslanska vprašanja (#page=278)
  • dcterms:date
   • 1972-06-14
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-06-14
  • dcterms:license