Gospodarski zbor

40. seja - 8. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Gospodarski zbor

40. seja - 8. junija 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27982
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 40. seja - 8. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
   • Gospodarski zbor
   • 40. seja - 8. junija 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=230) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=230) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=230) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 39. seje gospodarskega zbora (#page=231) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=231) ---- 3. Ocena gospodarskih razmer v SR Sloveniji (#page=237) ---- 4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika skupščine SR Slovenije (#page=254) ---- 5. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o delovnem področju zborov skupščine SR Slovenije o vprašanjih, glede katerih morajo dati mnenje delegati občin na zasedanju v skupščini SR Slovenije in o razmerju med zbori skupščine SR Slovenije pri njihovem delu (#page=254) ---- 6. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v skupščini SR Slovenije (#page=254)
  • dcterms:date
   • 1972-06-08
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-06-08
  • dcterms:license