Gospodarski zbor

39. seja - 16. maja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Gospodarski zbor

39. seja - 16. maja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27981
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 39. seja - 16. maja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
   • Gospodarski zbor
   • 39. seja - 16. maja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 20, Seje od 1. V. 1972 do 15. VI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=180) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=170) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 38. seje gospodarskega zbora (#page=181) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=181) ---- 3. Usklajevanje predloga zakona o združevanju kmetov (#page=195) ---- 4. Obravnava predloga odloka o razporeditvi sredstev, zbranih s povečanjem prometnega davka v maloprodajni ceni za bencin (#page=196) ---- 5. Predlog odloka o spremembi odloka o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika-Postojna-Razdrto in Hoče-Leve (#page=199) ---- 6. Zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za 1971. leto (#page=201) ---- 7. Finančni načrt cestnega sklada SR Slovenije za 1972. leto (#page=201) ---- 8. Predlog izhodišč za ureditev prometa z zemljišči (#page=209) ---- 9. Osnutek zakona o razlastitvi (#page=218) ---- 10. Osnutek zakona o razpolaganju občine z nezazidanim stavbnim zemljiščem (#page=222) ---- 11. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju (#page=226) ---- 12. Predlog odloka o zagotovitvi sredstev iz rezerve posebnega računa sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti za 1972. leto, za delno pokritje izgub proizvodno-prenosnih in proizvodnih elektrogospodarskih podjetij v letu 1971 (#page=227) ---- 13. Predlog odloka o načinu porabe sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici (#page=227) ---- 14. Predlog odloka o investicijskem kreditu za modernizacijo železniške prage Zidani most-Šentilj (#page=228) ---- 15. Predlog soglasja k razrešitvi direktorja zavoda SR Slovenije za produktivnost dela (#page=229)
  • dcterms:date
   • 1972-05-16
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-05-16
  • dcterms:license