Skupna seja vseh zborov

6. seja - 24. aprila 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27976
  • dcterms:title
   • Skupna seja vseh zborov
   • 6. seja - 24. aprila 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom: 1. Odsotnost poslancev ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=399) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=399) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 5. skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije (#page=400) ---- 2. Poročilo predsednika Skupščine SR Slovenije o delu skupščine (#page=400) ---- 3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine SR Slovenije (#page=409) ---- 4. Zaključna beseda ob izteku mandatne dobe (#page=411)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-04-24
  • dcterms:license