Organizacijsko-politični zbor

60. seja - 11. aprila 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27975
  • dcterms:title
   • Organizacijsko-politični zbor
   • 60. seja - 11. aprila 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=378) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=378) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 59. seje organizacijsko-političnega zibora (#page=379) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=379) ---- 3. Predlog resolucije o temeljih zakonodajne politike republike (#page=381) ---- 4. Predlog zakona o sodnih taksah (#page=386) ---- 5. Predlog zakona o upravnih taksah (#page=390) ---- 6. Predlog odloka o odplačilu brezobrestnega posojila republiškemu zavodu za zaposlovanje Ljubljana (#page=391) ---- 7. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje obnovitve stavbe Arhiva Slovenije v Ljubljani (#page=392) ---- 8. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje druge etape graditve dvojezične šole v Lendavi (#page=392) ---- 9. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje adaptacije stavbe italijanske osnovne šole in gimnazije ter dograditev telovadnice za potrebe italijanskih šol v Kopru (#page=393) ---- 10. Predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1969 (#page=393) ---- 11. Zaključna beseda ob izteku mandatne dobe (#page=394)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-04-11
  • dcterms:license