Socialno-zdravstveni zbor

46. seja - 4. aprila 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27973
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 46. seja - 4. aprila 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=335) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=335) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=336) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 45. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=336) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=336) ---- 3. Izvajanje stališč Skupščine SR Slovenije o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (#page=338) ---- 4. Izvajanje sklepov Skupščine SR Slovenije o ukrepih za izpopolnitev sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV (#page=350) ---- 5. Predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevki za graditev stanovanj za udeležence NOV (#page=351) ---- 6. Poročilo o sanaciji kliničnih bolnic v Ljubljani (#page=361) ---- 7. Stanje in potrebe po posteljnih kapacitetah za tuberkulozo in pljučne bolezni v SR Sloveniji (#page=365) ---- 8. Problematika glede 8-odstotnega republiškega prispevka od kmetijstva kot vira financiranja zdravstvenega zavarovanja kmetov (#page=367) ---- 9. Zaključna beseda ob izteku mandatne dobe (#page=374)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-04-04
  • dcterms:license