Prosvetno-kulturni zbor

54. seja - 10. aprila 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27972
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 54. seja - 10. aprila 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=265) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=265) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 53. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=266) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=266) ---- 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (#page=269) ---- 4. Predlog zakona o pedagoški službi (#page=276) ---- 5. Osnutek zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru (#page=292) ---- 6. Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti (#page=307) ---- 7. Osnutek zakona o glasbenih šolah (#page=315) ---- 8. Usklajevalni postopek v zvezi s predlogom zakona o pedagoški službi (#page=318) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o skupnostih in skladih za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih dejavnosti (#page=321) ---- 10. Razprava o glasbenem življenju na Slovenskem (#page=330) ---- 11. Uresničevanje priporočila prosvetno-kulturnega zbora o nadaljnjem razvoju telesne kulture (#page=331) ---- 12. Zaključna beseda ob izteku mandatne dobe (#page=333)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-04-10
  • dcterms:license