Gospodarski zbor

64. seja - 11. aprila 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27971
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 64. seja - 11. aprila 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=226) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=226) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 63. seje gospodarskega zbora (#page=226) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=227) ---- 3. Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti (#page=227) ---- 4. Predlog zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim premogovniškim podjetjem (#page=233) ---- 5. Informacija o stopnjah prispevkov in davkov, ki so jih sprejele občinske skupščine za leto 1969 (#page=235) ---- 6. Zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968 (#page=258) ---- 7. Zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 (#page=259) ---- 8. Zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968 (#page=259) ---- 9. Zaključni račun dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968 (#page=262) ---- 10. Zaključna beseda ob izteku mandatne dobe (#page=263)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-04-11
  • dcterms:license