Gospodarski zbor

63. seja - 1. aprila 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27970
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 63. seja - 1. aprila 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=187) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=187) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=187) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 62. seje gospodarskega zbora (#page=188) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=188) ---- 3. Problematika v zvezi z gospodarjenjem z gozdovi v SR Sloveniji (#page=197) ---- 4. Predlog skupščinskega akta o razvoju in nalogah s področja vodnega gospodarstva v SR Sloveniji (#page=200) ---- 5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (#page=207) ---- 6. Finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1969 (#page=210) ---- 7. Informacija o delu na integraciji elektrogospodarstva v Jugoslaviji (#page=210) ---- 8. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah (#page=210) ---- 9. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe (#page=211) ---- 10. Nadaljevanje razprave o informaciji o delu na integraciji elektrogospodarstva v Jugoslaviji (#page=212) ---- 11. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah (#page=224)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-04-01
  • dcterms:license