Republiški zbor

77. seja - 10. aprila 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27969
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 77. seja - 10. aprila 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=96) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=96) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=97) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 75. in 76. seje republiškega zbora (#page=98) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=98) ---- 3. Predlog resolucije o temeljih zakonodajne politike republike (#page=105) ---- 4. Predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV (#page=110) ---- 5. Osnutek zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru (#page=138) ---- 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (#page=142) ---- 7. Predlog zakona o pedagoški službi (#page=143) ---- 8. Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti (#page=149) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o skupnostih za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih dejavnosti (#page=155) ---- 10. Osnutek zakona o glasbenih šolah (#page=161) ---- 11. Poročilo o sanaciji kliničnih bolnišnic v Ljubljani (#page=162) ---- 12. Predlog zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim premogovniškim podjetjem (#page=164) ---- 13. Predlog zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij (#page=172) ---- 14. Predlog zakona o sodnih taksah (#page=173) ---- 15. Usklajevalni postopek v zvezi s predlogom zakona o pedagoški službi (#page=178) ---- 16. Predlog zakona o upravnih taksah (#page=178) ---- 17. Predlog odloka o odplačilu brezobrestnega posojila republiškemu zavodu za zaposlovanje v Ljubljani (#page=179) ---- 18. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje obnovitve stavbe arhiva Slovenije v Ljubljani (#page=179) ---- 19. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje druge etape graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi (#page=180) ---- 20. Predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje adaptacije stavbe italijanske šole in gimnazije ter dograditev telovadnice za potrebe italijanskih šol v Kopru (#page=181) ---- 21. Predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1969 (#page=181) ---- 22. Zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968 (#page=182) ---- 23. Zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 (#page=183) ---- 24. Zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968 (#page=184) ---- 25. Zaključni račun dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968 (#page=185) ---- 26. Volitve in imenovanja (#page=185) ---- 27. Zaključna beseda podpredsednika zbora Marije Mesarič ob izteku mandata (#page=185)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-04-10
  • dcterms:license