Republiški zbor

76. seja - 1. in 2. aprila 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27968
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 76. seja - 1. in 2. aprila 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, Seje od 1. IV. 1969 do 7. V. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 5. sklic (1963-1969)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 5th term (1963-1969)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=6) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 74. seje republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=6) ---- 3. Razprava o gospodarjenju z gozdovi v SR Sloveniji (skupno z gospodarskim zborom) (#page=10) ---- 4. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe (#page=50) ---- 5. Informacija o delu na integraciji elektrogospodarstva v Jugoslaviji (skupno z gospodarskim zborom) (#page=52) ---- 6. Predlog skupščinskega akta o razvoju in nalogah s področja vodnega gospodarstva v SR Sloveniji (#page=80) ---- 7. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (#page=88) ---- 8. Finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1969 (#page=90) ---- 9. Predlog odloka o načinu in pogojih z uporabo sredstev zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV (#page=91) ---- 10. Poslovilni govor predsednika zbora in nekaterih poslancev ob izteku mandatne dobe (#page=93)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-04-01
   • 1969-04-02
  • dcterms:license