Družbenopolitični zbor

13. seja - 25. aprila 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975

Družbenopolitični zbor

13. seja - 25. aprila 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27944
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 13. seja - 25. aprila 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975
   • Družbenopolitični zbor
   • 13. seja - 25. aprila 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=143) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=143) -- Dnevni red ---- 1. Uveljavljanje in izvajanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, občinskih skupščinah in Skupščini SR Slovenije (#page=143)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-04-25
  • dcterms:license