Zbor združenega dela

16. seja - 21. maja 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975

Zbor združenega dela

16. seja - 21. maja 1975

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27940
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 16. seja - 21. maja 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975
   • Zbor združenega dela
   • 16. seja - 21. maja 1975
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 5, Seje od 1. IV. 1975 do 31. V. 1975
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočilo pred določitvijo dnevnega reda (#page=39) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=39) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=40) ---- 2. Odobritev zapisnika 14. seje Zbora združenega dela (#page=40) ---- 3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=41) ---- 4. Predlog za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije z osnutkom tega zakona (#page=42) ---- 5. Osnutek poslovnika Skupščine SR Slovenije (#page=43) ---- 6. Informacija o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in mladine v industriji, v gradbeništvu in prometu (#page=43) ---- 7. Predlog odloka o poroštvu SR Slovenije imetnikom obveznic, izdanih za dograditev termoelektrarne Šoštanj IV v znesku 42 milijonov dolarjev (#page=48) ---- 8. Predlog odloka o poroštvu SR Slovenije Narodni banki Jugoslavije za obveznosti iz posojil iz sredstev dinarske protivrednosti določenih tujih kreditov (#page=49) ---- 9. Finančni načrt dohodkov in izdatkov Sklada starostnega zavarovanja kmetov za leto 1976 s sklepom o določitvi enotnega prispevka in stopnje prispevka v odstotku za leto 1975 (#page=50) ---- 10. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (#page=50) ---- 11. Osnutek zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni banki Jugoslavije za zagotovitev sredstev za izpolnitev programa stalnih zveznih blagovnih rezerv za leto 1975 (#page=51) ---- 12. Osnutek zakona o izdaji obveznic Narodne banke Jugoslavije na tujem trgu (#page=51) ---- 13. Osnutek zakona o spremembah carinskega zakona (#page=52) ---- 14. Osnutek zakona o premijah za mleko, pitana teleta, junce in jagnjeta in o kompenzacijah za sveže meso (#page=54) ---- 15. Volitve in imenovanja (#page=57) ---- 16. Vprašanja delegatov (#page=58)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1975-05-21
  • dcterms:license