Zasedanje delegatov občin

36. zasedanje - 28. maja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Zasedanje delegatov občin

36. zasedanje - 28. maja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27935
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 36. zasedanje - 28. maja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
   • Zasedanje delegatov občin
   • 36. zasedanje - 28. maja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=460) -- Dnevni red ---- 1. Osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke (#page=461) ---- 2. Ugotovitev navzočnosti delegatov (#page=469) ---- 3. Osnutek zakona o gozdovih (#page=469) ---- 4. Osnutek zakona o graditvi objektov (#page=478) ---- 5. Osnutek zakona o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin v naseljih (#page=487) ---- 6. Osnutek zakona o gostinski dejavnosti (#page=490) ---- 7. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in o arhivih (#page=492) ---- 8. Poročilo komisije izvršnega sveta za usklajevanje dela inšpekcijskih organov ter drugih organov odkrivanja in pregona (#page=493) ---- 9. Program usklajevanja republiške zakonodaje z ustavnimi amandmaji in zakonodajnega dela v letu 1973 (#page=493)
  • dcterms:date
   • 1973-05-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-05-28
  • dcterms:license