Zasedanje delegatov občin

34. zasedanje - 9. maja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Zasedanje delegatov občin

34. zasedanje - 9. maja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27933
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 34. zasedanje - 9. maja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
   • Zasedanje delegatov občin
   • 34. zasedanje - 9. maja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=412) ---- 2. Uvodna obrazložitev k predlaganim točkam dnevnega reda (#page=413) -- Dnevni red ---- 1. Izhodišča, poglavitni smotri in smernice za urejanje prostora z osnutkom sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora (#page=416) ---- 2. Ugotovitev navzočnosti delegatov (#page=425) ---- 3. Splošne zasnove regionalnega prostorskega razvoja - osnutek urbanega sistema SR Slovenije (#page=425) ---- 4. Poročilo o dosedanjem delu pri izdelavi regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije v obdobju 1968-1972 (#page=429) ---- 5. Program dela pri regionalnem prostorskem planiranju za območje SR Slovenije v obdobju 1973-1977 in odlok o programu za financiranje regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije v obdobju 1973 do 1977 (#page=430)
  • dcterms:date
   • 1973-05-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-05-09
  • dcterms:license