Enotni zbor delovnih skupnosti

28. seja - 15. maja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Enotni zbor delovnih skupnosti

28. seja - 15. maja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27931
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 28. seja - 15. maja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 28. seja - 15. maja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=335) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=335) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 27. seje enotnega zbora (#page=335) ---- 2. Poročilo o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah, s posebnim poudarkom na uresničevanju ustavnih dopolnil (#page=336) ---- 3. Uvodna obrazložitev k izdelavi regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije (#page=344) ---- 4. Razprava o poročilu o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah s posebnim poudarkom na uresničevanju ustavnih dopolnil (#page=356) ---- 5. Osnutek sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora (#page=357) ---- 6. Osnutek urbanega sistema SR Slovenije (#page=365) ---- 7. Obravnava poročila o dosedanjem delu pri izdelavi regionalnega prostorskega plana za območje SR Slovenije v obdobju 1968 do 1972 (#page=366) ---- 8. Obravnava programa dela pri regionalnem prostorskem planiranju za območje SR Slovenije v obdobju 1973 do 1977 (#page=367) ---- 9. Predlog odloka o financiranju programa regionalnega prostorskega planiranja SR Slovenije v obdobju 1973-1977 (#page=367) ---- 10. Predlog zakona o najnižjem osebnem dohodku (#page=367)
  • dcterms:date
   • 1973-05-15
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-05-15
  • dcterms:license