Socialno-zdravstveni zbor

44. seja - 28. maja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Socialno-zdravstveni zbor

44. seja - 28. maja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27929
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 44. seja - 28. maja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 44. seja - 28. maja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=294) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=294) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=294) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 43. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=295) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=295) ---- 3. Poročilo o gradnji in financiranju kliničnega centra v Ljubljani (#page=304) ---- 4. Predlog zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne (#page=314) ---- 5. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 in 1918 (#page=315) ---- 6. Program republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973 (#page=315) ---- 7. Predlog odloka o imenovanju predstavnika družbene skupnosti, ki ga imenuje skupščina SR Slovenije v svet delovno-varstvenega zavoda Ponikve (#page=323)
  • dcterms:date
   • 1973-05-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-05-28
  • dcterms:license