Socialno-zdravstveni zbor

43. seja - 4. aprila 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Socialno-zdravstveni zbor

43. seja - 4. aprila 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27928
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 43. seja - 4. aprila 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 43. seja - 4. aprila 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=281) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=281) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=281) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 42. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=282) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=282) ---- 3. Predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine mesta Ljubljana v SR Sloveniji (#page=289) ---- 4. Osnutek zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske mornarice (#page=290) ---- 5. Predlog programa dela socialno-zdravstvenega zbora za obdobje od 1. septembra 1972 do 1. julija 1973 (#page=291)
  • dcterms:date
   • 1973-04-04
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-04-04
  • dcterms:license