Prosvetno-kulturni zbor

44. seja - 11. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Prosvetno-kulturni zbor

44. seja - 11. aprila 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27926
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 44. seja - 11. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 44. seja - 11. aprila 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=228) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=228) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=228) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 43. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=229) ---- 2. Predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine mesta Ljubljane v SR Sloveniji (#page=229) ---- 3. Sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov (#page=229) ---- 4. Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973 (#page=230) ---- 5. Program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973 (#page=230) ---- 6. Delovni program zavoda za šolstvo SR Slovenije za leto 1973 (#page=237) ---- 7. Delovni načrt za leto 1973 pedagoškega inštituta pri univerzi v Ljubljani (#page=238) ---- 8. Poslanska vprašanja (#page=242)
  • dcterms:date
   • 1974-04-11
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-04-11
  • dcterms:license