Gospodarski zbor

53. seja - 23. maja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Gospodarski zbor

53. seja - 23. maja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27925
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 53. seja - 23. maja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
   • Gospodarski zbor
   • 53. seja - 23. maja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=192) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=192) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 52. seje gospodarskega zbora (#page=193) ---- 2. Verifikacija mandatov na novo izvoljenih poslancev gospodarskega zbora Ivana Košana in Antona Pezdirca (#page=193) ---- 3. Poslanska vprašanja in odgovori (#page=194) ---- 4.Osnutek zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne dohodke (#page=198) ---- 5. Osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih (#page=209) ---- 6. Osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (#page=219) ---- 7. Osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu (#page=225) ---- 8. Konvencija med vlado SFRJ in vlado republike Francije o varstvu investicij (#page=227)
  • dcterms:date
   • 1973-05-23
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-05-23
  • dcterms:license