Gospodarski zbor

52. seja - 18. aprila 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Gospodarski zbor

52. seja - 18. aprila 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27924
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 52. seja - 18. aprila 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
   • Gospodarski zbor
   • 52. seja - 18. aprila 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=162) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=162) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 51. seje gospodarskega zbora (#page=162) ---- 2. Poslanska vprašanja in odgovori (#page=163) ---- 3. Problematika odpravljanja vzrokov nelikvidnosti in nepokrite porabe v SR Sloveniji (#page=173) ---- 4. Osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih (#page=175) ---- 5. Osnutek zakona o semenu in sadikah (#page=185) ---- 6. Osnutek zakona o kakovosti mineralnih gnojil (#page=186) ---- 7. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe (#page=187) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupine porabe (#page=188) ---- 9. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973 (#page=190) ---- 10. Predlog odloka o razglasitvi določenih trofej za naravni spomenik (#page=191)
  • dcterms:date
   • 1973-04-18
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-04-18
  • dcterms:license