Republiški zbor

57. seja - 15. maja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Republiški zbor

57. seja - 15. maja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27922
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 57. seja - 15. maja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
   • Republiški zbor
   • 57. seja - 15. maja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=56) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=56) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 56. seje (#page=57) ---- 2. Poročilo o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti skupščine SR Slovenije za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah s posebnim poudarkom na uresničevanju ustavnih dopolnil (#page=57) ---- 3. Osnutek sklepov in priporočil o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora (#page=60) ---- 4. Statut posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo (#page=67) ---- 5. Dolgoročni razvojni (delovni) program posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo (#page=68) ---- 6. Program republiške skupnosti otroškega varstva za leto 1973 (#page=68) ---- 7. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o borcih za severno mejo v letih 1918-1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 in 1918 (#page=70) ---- 8. Predlog zakona o najnižjem osebnem dohodku (#page=70) ---- 9. Osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih (#page=73) ---- 10. Osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (#page=85) ---- 11. Poslanska vprašanja (#page=90) ---- 12. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o arhivskem gradivu in arhivih (#page=101) ---- 13. Osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu (#page=101) ---- 14. Predlog odloka o sofinanciranju gradnje novih objektov ekonomske fakultete in inštituta za ekonomska raziskovanja SR Slovenije iz republiških sredstev (#page=101) ---- 15. Predlog odloka o financiranju druge etape gradnje šolskega centra za strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve Ljubljana-Tacen (#page=102) ---- 16. Konvencija med vlado SFRJ in vlado republike Francije o varstvu investicij (#page=102) ---- 17. Volitve in imenovanja (#page=102)
  • dcterms:date
   • 1973-05-15
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-05-15
  • dcterms:license