Republiški zbor

56. seja - 11. aprila 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Republiški zbor

56. seja - 11. aprila 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27921
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 56. seja - 11. aprila 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
   • Republiški zbor
   • 56. seja - 11. aprila 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 55. seje republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=6) ---- 3. Predlog ustavnega zakona o podaljšanju mandata republiškim poslancem, odbornikom občinskih skupščin in odbornikom skupščine mesta Ljubljana v SR Sloveniji (#page=12) ---- 4. Predlog priporočil in sklepov o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu in prometu (#page=13) ---- 5. Osnutek zakona o osebnem delu z zasebnimi delovnimi sredstvi v gospodarskih dejavnostih (#page=14) ---- 6. Predlog zakona o telesnokulturnih skupnostih (#page=34) ---- 7. Sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov (#page=38) ---- 8. Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1973 (#page=43) ---- 9. Program izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973 in finančni načrt izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1973 (#page=44) ---- 10. Predlog odloka o sofinanciranju graditve študentskega paviljona in študentske ambulante združenja visokošolskih zavodov v Mariboru (#page=44) ---- 11. Osnutek zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske mornarice (#page=47) ---- 12. Osnutek zakona o kakovosti mineralnih gnojil (#page=47) ---- 13. Osnutek zakona o semenu in sadikah (#page=48) ---- 14. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o davkih občanov (#page=48) ---- 15. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe (#page=49) ---- 16. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe (#page=49) ---- 17. Predlog odloka o razdelitvi deviz za potrebe republiških organov, zavodov, organov družbenih organizacij, ožjih družbenopolitičnih skupnosti in civilnih pravnih oseb v SR Sloveniji za leto 1973 (#page=52) ---- 18. Predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (#page=52) ---- 19. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov in prispevkov za leto 1973 (#page=52) ---- 20. Predlog odloka o razglasitvi določenih trofej za naravni spomenik (#page=54)
  • dcterms:date
   • 1973-04-11
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-04-11
  • dcterms:license