Enotni zbor delovnih skupnosti

10. seja - 31. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Enotni zbor delovnih skupnosti

10. seja - 31. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27917
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 10. seja - 31. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 10. seja - 31. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=638) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=638) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 9. seje enotnega zbora delovnih skupnosti (#page=639) ---- 2. Osnutek zakona o splošnem ljudskem odporu (#page=639) ---- 3. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971 (#page=650) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih (#page=652) ---- 5. Predlog odloka o izvolitvi predsednika komisije enotnega zbora za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah (#page=653)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-05-31
  • dcterms:license