Zasedanje delegatov občin

13. zasedanje - 19. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Zasedanje delegatov občin

13. zasedanje - 19. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27915
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 13. zasedanje - 19. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
   • Zasedanje delegatov občin
   • 13. zasedanje - 19. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=555) ---- 2. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=555) -- Dnevni red ---- 1. Osnutek sklepa in priporočil za učinkovitejše izvajanje davčne politike ter za preprečevanje raznih družbeno škodljivih pojavov z informacijo o aktualni problematiki izvajanja davčne politike in s poročilom o kriminaliteti v gospodarstvu in drugih družbeno negativnih pojavih (#page=556) ---- 2. Ugotovitev navzočnosti delegatov (#page=568) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov (#page=568) ---- 4. Osnutek zakona o cestah z odlokom o razvrstitvi javnih cest v Socialistični republiki Sloveniji (#page=570) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških zoper javni red in mir (#page=599) ---- 6. Poročilo o organizaciji in strokovni usposobljenosti bolnišnic v SR Sloveniji (#page=606)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-05-19
  • dcterms:license