Socialno-zdravstveni zbor

18. seja - 31. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Socialno-zdravstveni zbor

18. seja - 31. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27914
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 18. seja - 31. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 18. seja - 31. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=491) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=491) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=491) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 17. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=492) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=492) ---- 3. Poročilo o organizaciji in strokovni usposobljenosti bolnišnic v SR Sloveniji (#page=495) ---- 4. Predlog izhodišč za družbeni dogovor o izgradnji bolnišnic v SR Sloveniji v obdobju 1971-1976. leta (#page=537) ---- 5. Osnutek zakona o prispevku SR Slovenije za izgradnjo kliničnega centra v Ljubljani (#page=543) ---- 6. Osnutek zakona o republiških priznavalninah (#page=551) ---- 7. Predlog zakona o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom (#page=554)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-05-31
  • dcterms:license