Prosvetno-kulturni zbor

20. seja - 4. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Prosvetno-kulturni zbor

20. seja - 4. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27912
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 20. seja - 4. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 20. seja - 4. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=452) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=452) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 19. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=453) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=453) ---- 3. Izobraževanje v delovnih organizacijah (#page=461) ---- 4. Operativni program nalog za dopolnitve in spremembe sistema dvojezičnega šolstva (#page=467) ---- 5. Zaključni račun sklada Borisa Kidriča za leto 1970 (#page=470) ---- 6. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in drugih izobraževalnih zavodov (#page=470) ---- 7. Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1971 (#page=471) ---- 8. Predlog odloka o imenovanju predstavnikov SR Slovenije v ustanovno skupščino kulturne skupnosti Slovenije (#page=476) ---- 9. Predlog za začetek postopka za spremembo ustave SR Slovenije (#page=476)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-05-04
  • dcterms:license