Gospodarski zbor

24. seja - 31. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Gospodarski zbor

24. seja - 31. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27911
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 24. seja - 31. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
   • Gospodarski zbor
   • 24. seja - 31. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=403) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=403) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 23. seje gospodarskega zbora (#page=404) ---- 2. Verifikacija mandata novoizvoljenega poslanca gospodarskega zbora Ivana Kudra (#page=404) ---- 3. Poslanska vprašanja (#page=405) ---- 4. Usklajevanje besedila predloga zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z besedilom sprejetim v republiškem zboru (#page=410) ---- 5. Osnutek zakona o cestah (#page=412) ---- 6. Osnutek odloka o razlastitvi javnih cest v SR Sloveniji (#page=435) ---- 7. Zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1970 (#page=436) ---- 8. Finančni načrt cestnega sklada SR Slovenije za leto 1971 (#page=437) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov v zadruge, organizacije združenega dela in v pogodbene skupnosti (#page=438) ---- 10. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za delo (#page=443) ---- 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (#page=443) ---- 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (#page=445) ---- 13. Predlog sklepov in priporočil za učinkovitejše izvajanje davčne politike ter za preprečevanje raznih družbeno škodljivih pojavov (#page=446) ---- 14. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov, katerega obravnavo predlaga izvršni svet po hitrem postopku (#page=447) ---- 15. Predlog zakona oziroma predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevkih in davkih občanov (#page=448) ---- 16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=449) ---- 17. Predlog zakona o pripadnosti in uporabi zveznega prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, pobranega po 1. aprilu 1971 (#page=450) ---- 18. Nadaljevanje obravnave predloga zakona o dopolnitvah zakona o prispevkih in davkih občanov (#page=450)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-05-31
  • dcterms:license