Gospodarski zbor

23. seja - 4. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Gospodarski zbor

23. seja - 4. maja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27910
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 23. seja - 4. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
   • Gospodarski zbor
   • 23. seja - 4. maja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=349) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=349) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 22. seje gospodarskega zbora (#page=350) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=350) ---- 3. Predlog za začetek postopka za spremembo ustave Socialistične republike Slovenije (#page=364) ---- 4. Aktualna vprašanja gospodarskega položaja (#page=364) ---- 5. Predlog zakona o nekaterih natančnejših merilih za določanje odškodnine za razlaščena kmetijska in stavbna zemljišča (#page=386) ---- 6. Zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1970 (#page=400) ---- 7. Finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1971 (#page=401) ---- 8. Obravnava izjave poslanca Franca Lamuta o vrnitvi mandata poslanca gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije (#page=401) ---- 9. Izvolitev podpredsednika gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije (#page=402)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-05-04
  • dcterms:license