Začetek procesa demokratizacije družbenoekonomskih odnosov in izvolitev prvih delavskih svetov leta 1950

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1980
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Milica Kacin-Wohinz (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Razprava obravnava teoretično osnovo za spremembe in spremembe same v upravno-gospodarskem ustroju jugoslovanske družbe v letih 1949-1950. To zajema predvsem prenos pristojnosti iz zvezne na republiško raven ter priprave na prenos le-teh na nižje upravne organe, kakor tudi sočasne gospodarske ukrepe in razvoj. Nato opisuje priprave na izvolitev ter potek izvolitve prvih delavskih svetov v januarju in februarju 1950 v Sloveniji. Na koncu posebej predstavi izvolitev in delovanje prvega delavskega sveta v Železarni Jesenice.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2791
  • dcterms:title
   • Začetek procesa demokratizacije družbenoekonomskih odnosov in izvolitev prvih delavskih svetov leta 1950
  • dcterms:creator
   • Jera Vodušek Starič
  • dcterms:subject
   • Jugoslavija
   • 1950
   • delavski sveti
   • gospodarska zgodovina
   • gospodarstvo
   • demokratizacija
   • Železarna Jesenice
  • dcterms:abstract
   • The treatise deals with the theoretical basis of the changes and the changes themselves in the administrative and economic structure of the Yugoslav society in the years 1949-1950. This relates especially to the transfer of administrative and economic competences from the federal to the republic level and the preparations for their further transfer to lower administrative structures, as well as the corresponding economic measures. It further describes the preparations for and the accomplishment of the elections of the first Worker's Councils in Jan. and Feb. 1950 in Slovenia. At the end it presents the elections and the work of the first Worker's Council of the Ironworks of Jesenice.
   • Razprava obravnava teoretično osnovo za spremembe in spremembe same v upravno-gospodarskem ustroju jugoslovanske družbe v letih 1949-1950. To zajema predvsem prenos pristojnosti iz zvezne na republiško raven ter priprave na prenos le-teh na nižje upravne organe, kakor tudi sočasne gospodarske ukrepe in razvoj. Nato opisuje priprave na izvolitev ter potek izvolitve prvih delavskih svetov v januarju in februarju 1950 v Sloveniji. Na koncu posebej predstavi izvolitev in delovanje prvega delavskega sveta v Železarni Jesenice.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Milica Kacin-Wohinz (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf