Gospodarski zbor

22. seja - 7. aprila 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Gospodarski zbor

22. seja - 7. aprila 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27909
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 22. seja - 7. aprila 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
   • Gospodarski zbor
   • 22. seja - 7. aprila 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. IV. 1971 do 31. V. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=311) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=311) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 21. seje gospodarskega zbora (#page=312) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=312) ---- 3. Teze za pripravo skupinskega dokumenta o kadrovski politiki (#page=323) ---- 4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (#page=327) ---- 5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (#page=331) ---- 6. Predlog za sestavo anketne komisije v zvezi s stabilizacijskim programom (#page=332) ---- 7. Problematika izvajanja davčne politike in analiza izvajanja zakona o davčni službi (#page=334) ---- 8. Osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (#page=339) ---- 9. Zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1970 in zaključni račun odstopljenega republiškega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev (#page=344) ---- 10. Sklep skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje za leto 1971 (#page=344) ---- 11. Zaposlovanje delavcev v tujini (#page=345)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-04-07
  • dcterms:license